• att  sprida kännedom om Karlstads historia​

  • att  väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och egendomligheter,  

  • att  verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling samt  

  • att  genom sällskaplig samvaro uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter.

Gillets uppgift är 

Se länken "Digitalt årsmöte"

Carlstads-Gillet
Vikengatan 6 
652 26  Karlstad

Webansvarig

info@carlstads-gillet.se

070-755 77 75

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey