Carlstads-Gillets lagtima sammanträden, Gillen, hålls två per år. Vårgillet under senare hälften av april och Höstgillet under oktober eller november. Vid Höstgillet föredras rådsberättelse och granskningsberättelse samt fråga om ansvarfrihet. Val av ledamöter i Rådet samt val av räkenskapsgranskare jämte ersättare.

På denna sida finns sammanställning av Gillen med mera:

Carlstads-Gillet
Vikengatan 6 
652 26  Karlstad

Webansvarig

info@carlstads-gillet.se

070-755 77 75

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey