Vårgille den 28 april 2005
Vårgillet beslutade om oförändrad avgift för kommande verksamhetsår, 150 kr plus 25 kr till författarfond.
Sex nya medlemmar invaldes under sedvanligt högtidliga former.

Nya Gillesmedlemmar: Tomas Löfberg, Mikael Lundström, Siv Liedberg, Jonas Kullgren, Tommy Gustafsson och Hans Dahlgren.

Gillesmedlemmen Arne Norén genomförde en tal- och sångshow på temat "Värmland i dikt och ton.