Vårgille den 28 april 2005
Vårgillet beslutade om oförändrad avgift för kommande verksamhetsår, 150 kr plus 25 kr till författarfond.
Sex nya medlemmar invaldes under sedvanligt högtidliga former.

Nya Gillesmedlemmar: Tomas Löfberg, Mikael Lundström, Siv Liedberg, Jonas Kullgren, Tommy Gustafsson och Hans Dahlgren.

Gillesmedlemmen Arne Norén genomförde en tal- och sångshow på temat "Värmland i dikt och ton.

Carlstads-Gillet
Vikengatan 6 
652 26  Karlstad

Webansvarig

info@carlstads-gillet.se

070-755 77 75

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey