Vårgille den 20 april 2012
Fru ålderman Monica Elgh hälsade ca 130 gillesmedlemmar med respektive välkomna till vårgille 2012 i Stadshotellets festvåning.

Nya medlemmar intogs i Gillet.
Från vänster: Gunvor Kullgren, Bertil Ludvigsson, Rickard Rydahl, Jonas Skalare, Peter Sörensen och Lars Wiktorin.

Gillesmedlemmarna beslutar om oförändrad medlemsavgiften med 225 kr per år. I avgiften ingår 25 kr som avsätts till författarfonden.

Fru ålderman Monica Elgh informerade om 
att Carlstads Gillets tidning Gillet kommer till medlemmarna i slutet av maj.

Efter förhandlingarna kåserade Morgan Ödman om epoken Sandgrund. Restaurant Sandgrund invigdes den 27 maj 1960. Morgan arbetade vid restaurant Sandgrund mellan 1962 till 2007. Mellan åren 1973 - 2007 som ansvarig för restaurangen. Bland många minnen var besöket 1984 av Charles Aznavour. Ett toppår i verksamheten var 1989. Från 1 mars 2012 har Karlstads kommun tagit över lokalerna.

Gillesmedlemmarna kunde sedan titta på en bildutställning om Sandgrund.

Kvällen avslutades under festliga former med en kulinarisk måltid.

Carlstads-Gillet
Vikengatan 6 
652 26  Karlstad

Webansvarig

info@carlstads-gillet.se

070-755 77 75

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey