GILLET  Tidskrift för Carlstads-Gillet.  

Gillet utkommer numera två gånger per år.
Redaktion för Gillet är Marie Aakre och Erik Bonde. 

Informationsblad nr 12, 2014

Innehåller information om höstgille 2013 och 100 års minne av Värmlands regementes flytt från Trossnäs till kasernerna i Karlstad.

Informationsblad nr 12 som pdf.fil (0,6 MB)

Gillet 2013

Läs om:1913 flyttade regementet till Karlstad, Det sociala livet på Trossnäs, Värmland visar blev succé 1947, Minnen från Lorensberg, Han byggde Edsgatans gård, Karlstad visar sig mot Vänern m m.

Gillet 2013 som pdf-fil (3,9 MB)

Informationsblad nr 11, 2013

Innehåller information om höstgillet 2012 där Per Berggrén och Harry Nyberg presenterade boken om Karlstads domkyrka.

Informationsblad nr 11 som pdf-fil (0,5 MB)

GILLET 2012

Läs om: Svagdricka, öl och Loranga, Från förråd till museum, Anders Blomqvist, Översvämningar i Karlstad, Småkyrkor i Karlstad, Tecknaren Mats Ronge m m.

Gillet 2012 som pdf-fil (3,6 MB)

Informationsblad nr 10, 2011

Innehåller information från höstgillet 2011.
Bland annat utsågs Per Berggrén till hedersmedlem i Carlstads-Gillet. Uppgifter om nya medlemmar, rådet med mera.
Ole Wiggo Bang höll ett intressant föredrag om Karlstads teater.

Informationsblad 2011 som pdf-fil (0,5 MB)

GILLET 2011

Läs om: Stadshotellet 140 år, höst- och vårgille, Dagens byggnader blir kulturhistoria i morgon, Joakim Johansson - konstnär i Karlstad samt inte minst "I huvudet på en avgången ålderman" av Per Berggrén.

Gillet 2011 som pdf-fil (2,8 MB)

Informationsblad nr 9, 2010

Innehåller information från höstgillet, ny ålderman med mera.

Informationsblad 2010 som pdf-fil (0,6 MB)

Informationsblad nr 9, 2010

Innehåller information från höstgillet, ny ålderman med mera.

Informationsblad 2010 som pdf-fil (0,6 MB)

Gillet 2010

Läs bland annat om hedersgillemedlemmen Ingemar Eliasson, Lars Wenberg, Tyggårdsvika, Vikenpojkar, höst- och vårgillet med mera.

Gillet 2010 som pdf-fil (3,0 MB)

Informationsblad nr 8, 2009

Innehåller information från höstgillet, bok nr 39 i Carlstads-Gillets skriftserie, Hus i Haga och lite annat, med mera.

Informationsblad 2009 som pdf-fil (1,1 MB)

Gillet 2009

Läs bland annat om Per Jan Wållgren 80 år, Pråmkanalen, två bidrag från 2008 års författarstipendium "Egnahem" och "Ett ouppklarat mord", höst- och vårgille, Tyggårdsviken och motorvägen genom Karlstad med mera.

Gillet 2009 som pdf-fil (3,5 MB)

Informationsblad nr 7, 2008

Innehåller information från höstgillet, författarstipendium, bok nr 38 i Carlstads-Gillets skriftserie, Stadsdelsboken, med mera.

Informationsblad 2008 som pdf-fil (0,9 MB)

Gillet 2008

Innehåller bland annat artikel om Theodor Högström som byggde upp Karlstad efter branden 1865, Herrhagsskolan var sjukhus 1945, de tre vinnande bidragen till Carlstads-Gillets författarstipendium, Karlstads utveckling med mera.

Gillet 2008 som pdf-fil (1,8 MB)

Informationsblad nr 6, 2007

Innehåller information från höstgillet med utdelat författarstipendium.

Informationsblad 2007 som pdf-fil (0,2 MB)

Gillet 2007

Innehåller bland annat kommunalrådet Håkan Holm informerar Gillets råd, Skutbergsgårdens invigning, höstgillet 2006, vårgillet 2007, gula villan med mera.

Gillet 2007 som pdf-fil (1,6MB)

Informationsblad nr 5, 2006

Innehåller bland information från höstgillet, två nya hedersgillesmedlemmar samt ny bok i skriftserien. Skrivelse om att spara Gula villan till eftervärlden.

Informationsblad 2006 som pdf-fil (0,4 MB)

Gillet 2006

Innehåller bland annat ett tack från ålderman Per Berggrén, IF Götas första fotbollslag, Sven Larsson 85 år, L M Ericsson upplevde branden 1865, Karlstads första biograf mm. Som vanligt en vacker och läsvärd tidskrift.

Gillet 2006 som pdf-fil (1,76 MB)

Informationsblad nr 4, 2005

Innehåller bland annat tack till avgående ålderman Leif Alte, höstgillet, rådet, bestämmelse för Carlstads-Gillets författarstipendium m m.

Informationsblad 2005 som pdf-fil (160 kB)

Nummer 18 innehåller bland annat:

Stefan Holm - Karlstads förste bragdmedaljör. Tillkomsten av Karl IX-statyn i Residensparken. Karlstads kulturgravar. Barndomsminnen från stadsdelen Viken. Rapporter från höstgillet 2004 samt vårgillet 2005.

Läs nr 18 som pdf-fil (1 MB)

Informationsblad nr 3, 2004

Innehåller bland annat information om höstgillet där sex nya medlemmar invaldes, ytterligare en kvinna i rådet, grav-inventering och bokstipendiet börjar ta form. Arkivarien Anders Blomqvist avtackades efter 20 år i rådet.

Informationsblad 2004, pdf-fil (400 kB)

Nummer 17 innehåller bland annat:

Åldermans tal vid vårgillet.
Samtal med Olov Wennberg.
Vårgillet och 60-årsjubileet 2004.
Några glimtar ur kultur- och nöjeslivet i Karlstad år 1850.
Den Wermländska Trädgårdsmästarskolan.
Ritare Andersson på verkstan.
Gamla gymnasiet år 1765.
I grevinnan Charlotte von Gerdtens fotspår.
Höstgillet den 19 november 2003.

Läs nr 17 som pdf-fil (1,8 MB)

Nummer 16 innehåller bland annat:

Kvinnor i Carlstads-Gillet.
Höstgillet 2002.
Gillets samlingar.
Restaurangerna i Stadsträdgården.
90 år sedan Värmlands regemente tågade in i Karlstad.

Läs nr 16 som pdf-fil (640 kB)

Gillet hösten 2018 nr 34
Läs om: Kusinerna på Rosenbadsgatan 9,
Från rotehjon till kaffemagnat,  När Karlstadsborna köpte luftvärnskanoner, Två brev till stadsarkitekt Henrik Sjöberg,
Nya stadgar för Carlstads-Gillet, Första årsmötet på ett vårgille med mera.
Gillet hösten 2018 som pdf-fil (3,5 MB)

Gillet hösten 2017 nr 32
Läs om: Clarholms Sommaro, Doktorsgården - en 200 år lång historia,
6 generationer på Kvarnberget,
Karlstads första rösträttskämpe med mera.
Gillet hösten 2017 som pdf-fil (4 MB)

GILLET våren 2017 nr 31
Läs om: Karlstads gamla flygfält, höghus hör inte hemma i kvarteret Almen och Höstgillet 2017.

Gillet våren 2017 som pdf-fil (1 MB)

GILLET hösten 2016 nr 30Läs om: Vårfloden 2016, Karlstads alla bryggerier, Koleran i spåren av branden 1865, Karlstads alla postkontor, Bröderna Bohlin i Haga med mera.

Gillet hösten 2016 som pdf-fil (8 MB)

GILLET våren 2016

Läs om: Ålderman Inger Berggrén skriver till Gillesmedlemmarna. Höstgillet 2015.
Medlemsenkät. Inbjudan till vårgille 2016. De arkiverar Gillets bilder. Gillets nya grafisk profil:

Gillet våren 2016 som pdf (3 MB)

GILLET 2015

Läs om: 150 år sedan Karlstad brann ned, Kummelön tur & retur, När Karlstadsborna fick nog, stor i USA - liten i Nilsby med mera.

Gillet 2015 som pdf-fil (7 MB)

GILLET 2015

Läs om: 150 år sedan Karlstad brann ned, Kummelön tur & retur, När Karlstadsborna fick nog, stor i USA - liten i Nilsby med mera.

Gillet 2015 som pdf-fil (7 MB)

Informationsblad nr 14, 2014

Innehåller information om ny ålderman samt höstgillet 2014 och Gillets 70 års jubileum.

Informationsblad nr 14 som pdf-fil (1,4MB)

GiLLET 2014

Läs om: Den stora branden på Norrstrand, Värmlandsutställningen 1929, Första... andra...tredje...såld, Cyrillus hus 85-årsjubileum, Att växa upp i Central-palatset, Gillet firade 70 år med mera.
Ett omfattande nummer av Gillet.

Informationsblad nr 14 som pdf-fil (1,4MB)

GiLLET 2014

Läs om: Den stora branden på Norrstrand, Värmlandsutställningen 1929, Första... andra...tredje...såld, Cyrillus hus 85-årsjubileum, Att växa upp i Central-palatset, Gillet firade 70 år med mera.
Ett omfattande nummer av Gillet.

Informationsblad nr 14 som pdf-fil (1,4MB)

Gillet hösten 2019 nr 36
Läs om: Östra infarten till Carlstad
gick förbi en ökänd krog, Åbergska
huset på Kungsgatan,  Unikt kapell
har återställts i originalskick, Selma skrev
vinnarbidrag hos Noreens, Stor baluns
när Gillet firade 75 år.
Gillet hösten 2019 som pdf-fil (3,5 MB)

Gillet hösten 2020 nr 37
Läs om: 150 år sedan bygget av Stads-hotellet, Arkeologiska utgrävningar efter rivningen av Terrassen,  De två våghusen vid Nävertorget, Hybelejen – Carlstads store byggmästare, Breitholtz nesliga förlust.
Gillet hösten 2020 som pdf-fil (3,5 MB)

Carlstads-Gillet
Vikengatan 6 
652 26  Karlstad

Webansvarig

ergo@goranberg.se

070-755 77 75

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey